52-1

Skjelettet, anemi og leukemi, osteoporose (benskjørhet), leddgikt.

Konfliktinnhold:Det er en dyp selvnedvurdering hvor det er området som er berørt avspeiler hva det dreier seg om. Går til marg og bein.Kranium og halsvirvler:Emnet er mer av intellektuell art som urettferdighet, disharmoni, moral og tvang.Kjevebein:Ute av stand til å «bite fra seg»Høyre skulder/arm:Mor/barn/bolig (feminin) konflikt hos VD person og partnerrelatert (maskulin) hos HD person. Ikke å kunne holde fast eller også det motsatte, å ikke kunne forsvare seg.Venstre skulder/arm:Omvendt av ovenstående.Ryggraden:Personlig selvnedvurderingKorsryggen:Sentral personlig selvverdskonflikt (påvirker hele personligheten)Ribbein/brystbein:For eksempel etter å ha fjernet et bryst eller inngrep i hjerte eller lunge.Hofte/lårbenhals:Ute av stand til å holde ut. Ute av stand til å gå gjennom en motstand. Å stå fast.Bekkenområdet/venusberget:I forbindelse med seksualitet og kjønn.Kne:Ikke kunne være hurtig nok, for eksempel i forbindelse med sport. Ikke å være fleksibel. Å være fastlåst i situasjonen.Ankler og fot:For eksempel i forbindelse med dans. Ikke kunne løpe bort fra noe. Ikke å være fleksibel. Mangler ballanseHånd:For eksempel i forbindelse med manuell svakhet. Ikke kunne handle eller gjøre noe. Ikke å kunne holde fast.Konfliktfase:I konfliktfasen skjer en sammentrekning av blodårene og en avkalkning og en minskning i dannelsen av røde blodlegemer om også beinmargen blir berørt. Dette kan gi blodmangel – anemi. Beinhinnen er inntakt og holder sammen på strukturen som en slags bandasje. Vi opplever derfor sjeldent spontant beinbrudd i denne fasen, men ved fall og slag er risikoen stor for brudd.Om et ledd er berørt kan det virke stift og må»varmes» opp før det virker funksjonsmessig igjen.
Storhjernemargen:Konfliktfase gir cellesvinn eller funksjonsfeilHelbredsfasen gir vevsgjenoppfylling m.virusEksempel på mulig konfliktinnhold:TerritorialkonflikterIdentitestskonflikterFrykt for fare bakfra/frontalKonflikt med vemmelse/avsky/motviljeSeksuelle konflikterÅ føle seg lammet-konflikterSeparasjonskonflikterFullstendig resignasjonHelbredelsesfase:Etter konfliktløsningen sveller beinet og beinhinnen utvides.Det kan være meget smertefullt og det kan være risiko for spontant beinbrudd.Kalken kommer nå tilbake og gjenoppbygger knokkelen.Diagnostiseres ofte som «metastaser» eller beinkreft. Straks etter konfliktløsningen utvides hele blodkretsløpet for bedre å presse næring inn i de angepne beinpartier.Den totale mengde av blodvæske forøkes tilsvarende og innholdet av alle slags blodceller pr. milliliter blodvæske endres derfor.I begynnelsen ser det ut som akutt anemi.Samtidig skjer en voldsom økning i produksjonen av hvite blodlegemer som i begynnelsen ikke når å bli modne.Denne diagnostiseres som en blodsykdom og er kjent som leukemi eller blodkreft.Etter 4-6 uker kommer også produksjonen av røde blodlegemer på plass og langsomt normaliseres blodverdiene.Om det er en aktiv «flykningkonflikt» kan alle helbredelsessymptomer bli forsterket mye.For eksempel om avkalkningen har berørt leddene kan det utvikles leddgikt under helbredsfasen hvor kalkvæsken presses ut av leddene.Om flykningkonflikten løses uten triggere vil smerten forsvinne og bevegeligheten blir etterhvert nesten gjenopprettet.