31-1

Bukspyttkjertel IV alfaceller, lavt blodsukker, glukagon, diabetes type II.

Konfliktinnhold I:HD-kvinne, samt ved konstellasjon også VD-kvinne og HD-mann:En konflikt med innhold av angst/ekkel, frykt og avsky i forbindelse med noen eller noe spesifikt.På tross av en sterk indre ulyst og motstand å føle seg tvunget til noe. Kan være jobb, samvær med en person osv.Det kan være et seksuelt aspekt i konflikten.Også avsky mot urin, sæd, blod, slim, avføring, rotter, edderkopper, fulle mennesker, slakt osv.Også å bli tvunget til å spise eller drikke noe man ikke liker.Noe ekkelt til å brekke seg over.Også avsky over seg selv ved overvekt: Også når livet «Mangler sødme».»Livet mitt går så raskt og jeg greier ikke å få tak i det jeg ønsker meg».Konfliktinnhold II:VD-mennEn konflikt med motstand og forsvar mot noen eller mot noe spesifikt.Å reise bust mon noen eller noe.Å stritte i mot.Føle motstand mot en person som trenger seg ubehagelig nær inn på en.Motstand mot overbeskyttende forelsdre.Føle motstand mot kjemoterapi eller en operasjon. Konfliktfase:Lavt blodsukker:I konfliktfasen er det et økende funksjonstap i alfacellene med nedsatt nedsatt evne til å produsere glukagon. Det medfører en nedsatt evne til å bruke «reservelageret» av glukose og vi får lavt blodsukker og den kjente sukkerhunger.Symptomene kan være uro, hodepine, sviktende knær, konsentrasjonsbesvær, skjelvinger og i alvorlige tilfeller bevistløshet (kan mistolkes som beruset)Diabetes type II:Lavt blodsukker vil over tid gi et generelt forhøyd insulinnivå. Det kan medføre nedsatt følsomhet for insulin – insulinresistens.Med økende insulinresistens utvikles etterhvert diabetes II. Det er en tilstand hvor blodsukkeret generelt er for høyt selv om det også er et forhøyet insulinnivå.Over tid kan det medføre at betacellene blir «trette» og får mindre evne til å produsere insulin. Det er en tilstand hvor det er både diabetes type II og type I. Forhøyd insulinnivå er også årsaken til utvikling av overvekt og det metabolske syndromet som nå kanskje er den største globale helseutfordringen. Utover de nevnte konflikter kan det være andre årsaker til forøkt insulinnivå som for eksempel østrogendominans, lavt stoffskifte, overforbruk av sukker og andre karbohydrater, kunstig søtstoff og andre kjemikalier i maten med mer. 
Storhjernens bark:Konfliktfase gir cellesvinn eller funksjonsfeilHelbredsfasen gir vevsgjenoppfylling med virusEksempel på mulig konfliktinnhold:TerritorialkonflikterIdentitetskonflikterFrykt for fare bakfra/frontalKonflikt med vemmelse/avsky/motviljeSeksuelle konflikterÅ føle seg lammet-konflikterSeparasjonskonflikterFullstendig resignasjonHelbredelsesfase:Etter konfliktløsningen skjer en langsom normalisering av blodsukkernivået. Det kan forekomme perioder med svingende høyt og lavt blodsukker i helbredelseskrisen.