30-1

Bukspyttkjertel III betaceller, diabetes type I, insulin.

Konfliktinnhold I: HD-mann, samt ved konstellasjon også HD-kvinne og VD-mann:En konflikt med motstand og forsvar mot noen eller mot noe spesifikt.Å reise bust mot noe eller noen.Å stritte i mot. Føle motstand mot en persom som trenger seg ubehagelig nær innpå en.Motstand mot overbeskyttende foreldre.Føle motstand mot kjemoterapi eller en operasjon. Konfliktinnhold II:VD-kvinne:En konflikt med innhold av angst/ekkel, frykt og avsky i forbindelse med noen eller noe spesifikt.På tross av en sterk indre ulyst og motstand å føle seg tvunget til noe.Kan være jobb, samvær med en person osv.Det kan være et seksuelt aspekt i konflikten (misbruk, tilnærmelser).Også avsky mot urin, sæd, blod, slim, avføring, rotter, edderkopper, fulle mennesker, slakt osv.Også å bli tvunget til å spise noe man ikke liker.Noe ekkelt til å brekke seg over.Også avsky over seg selv ved overvekt: også når «Livet mitt mangler sødme».»Livet mitt går så raskt og jeg greier ikke få tak i det jeg ønsker meg».Konfliktfase:Diabetes type I:I konfliktfasen er det et plutselig funksjonstap i bukspyttkjertelens betaceller med mangelfull insulinproduksjon og økende blodsukkernivå.Insulinmangelen hemmer den aktive transport av glukose inn i cellene. Samtidig hemmes også glukosens omdannelse til glykogen, fett og protein.Herved blir det høyere glukoseinnhold i blodet. Det medfører en økning i den passive glukosetransport inn i muskelcellene og dermed mer energi til den konstante og energikrevende muskelspenning som er nødvendig for vedvarende å «stritte» i mot.Kroppen kan kun opprettholde denne tilstanden av konstant spenning i kort tid. Om det ikke finnes en konfliktløsning i løpet av meget kort tid er det nødvendig med medisinsk behandling og tilskudd av insulin. Symptomer kan være forøkt vannlating, tørst, tørr munn, vekttap, tretthet, synsforstyrrelser med mer.Det er ofte en genetisk disposisjon til denne form for diabetes.
Storhjernens bark:Konfliktfase gir cellesvinn eller funksjonsfeilHelbredsfasen gir vevsgjenoppfylling med virusEksempel på mulig konfliktinnhold:TerritorialkonflikterIdentitetskonflikterFrykt for fare bakfra/frontalKonflikt med vemmelse/avsky/motviljeSeksuelle konflikterÅ føle seg lammet-konflikterSeparasjonskonflikterFullstendig resignasjonHelbredelsesfase:Etter konfliktløsningen blir blodsukkeret langsomt lavere etterhvert som insulinproduksjonen øker. Det kan evt. vokse en insulinproduserende svulst.Det kan forekomme perioder med svingende høyt og lavt blodsukker især i helbredelseskrisen. Selv etter årtier med insulinbehandling kan det være mulig å (nesten) normalisere egen insulinproduksjon.