22-2

Beinhinnen, reumatisme, urinsyregikt, nummen i huden.

Konfliktinnhold:Det er en brutal separasjonskonflikt eller angst for en separasjon (en mann blir revet vekk fra sin familie fordi han må på sykehus med en alvorlig diagnose)Også en smertekonflikt med årsak i en smerte som vi enten reelt eller følelsesmessig har påført noen eller som vi er blitt påført av andre (reelt eller følelsesmessig)Beinhinnen har en indre og ytre overflate. Den indre har forbindelse med beinet og kan bli utsatt for meget smertefullt press ved en helbredelsesfase om beinet sveller etter en selvnedvurderingskonflikt (ofte en del aspekt av separasjonskonflikten)Den ytre beinhinne er nervemessig forbundet med selve separasjonskonflikten og er ansvarlig for smertene i konfliktfasen. Konfliktfase:I konfliktfasen er det en funksjonell reduksjon i beinhinnen.Det tilknyttede nervenettverk blir overfølsomt og er årsak til at det kommer stikkende flytende smerter i konfliktfasen. (reumatiske smerter)Plasseringen tilsvarer stedet (se skjelettet) hvor vi symbolsk er «blitt påført» smerte eller hvor vi «har påført» andre smerte. 
Storhjernens bark:Konfliktfase gir cellesvinn eller funksjonsfeilHelbredsfasen gir vevsgjenoppfylling med virusEksempel på mulig konfliktinnhold:TerritorialkonflikterIdentitetskonflikterFrykt for fare bakfra/frontalKonflikt med vemmelse/avsky/motviljeSeksuelle konflikterÅ føle seg lammet-konflikterSeparasjonskonflikterFullstendig resignasjonHelbredelsesfase:Etter konfliktløsningen gjendannes funksjonen.Nå med nedsatt nervefølsomhet unntatt i en helbredskrise hvor smertene kan dukke opp igjen og gjerne varer 1-2 uker.Smerter ellers i denne fasen stammer fra helbredelsenetter en selvnedvurderingskonflikt som har berørt selve skjelettet.I tilfelle av en samtidig aktiv «flykningkonflikt» forsterkes smerten og diagnostiseres som urinsyregikt.